Da li je moguće samostalno rešiti problem sa erekcijom?

Kada se suoče sa problemom erektilne disfunkcije, većina muškaraca pomisli na neko od brzih rešenja za ovaj problem. Neki se uplaše, dok drugi smatraju da je to, sa određenim godinama, normalna pojava.

Pitanje koje se nameće jeste: da li postoji nešto što može da reši problem, ili je neophodno obratiti se urologu? A odgovor je: zavisi.

Najpre, potrebno je biti upoznat sa time šta je erektilna disfunkcija. Ona se definiše kao nemogućnost postizanja i/ili održanja erekcije i može imati nekoliko uzroka, koji se svrstavaju u telesne i psihičke.

Svako stanje koje onemogućava dotok krvi do penisa može izazvati erektilnu disfunkciju, a u njih spadaju pušenje, dijabetes, visok krvni pritisak, kao i različite povrede koje dovode do oštećenja nerava penisa. Dalje, određeni lekovimogu takođe izazvati erektilnu disfunkciju. To se najčešće odnosi na lekove koji imaju uticaja na nervni sistem i koji utiču na nivo testosterona. Isto se odnosi i na neke lekove za bolove i visok krvni pritisak. Svi ovi uzroci spadaju u telesne.

Od psihičkih uzorka, najčešći je anksioznost, i to ona koja se tiče toga kako će se muškarac pokazati tokom seksualnog čina. Što je anksioznost veća, šanse da uspešnom erekcijom su manje. Zato se neretko dešava da anksioznost zaokupira muškarce do te mere da ne mogu ni da se skoncentrišu na seksualni čin, što se negativno odrazi na erekciju i na buduće seksualne odnose. Anksioznost spada u psihičke uzroke erektilne disfunkcije.

Problemi sa potencijom mogu da izazovu depresivne reakcije, bez obzira na njihov uzrok, i tako se ovaj problem dodatno usložnjava. Osim toga, reakcije kao što su stid i želja da se sakrije problem, mogu onemogućiti muškarce da traže pomoćza svoj problem.

Sve ovo zapravo znači da, u nekim slučajevima, može biti moguće da sami pronađete i rešite uzrok problema sa potencijom. Na primer, ako prestanete da pušite i promenite neke životne navike. Međutim, kada su u pitanju uzroci kao što su oštećenje krvnih sudova ili anksioznost, biće potrebno da potražite pomoć – urologaili seksologa.

Važno je, takođe, imati na umu da lekovi za potencijumogu da daju dobre rezultate, ali oni ne utiču na uzrok problema, pa ih zato treba posmatrati kao privremeno rešenje. Problem se otklanja tek kada njegov uzrok postane poznat, a od toga zavisi i način na koji će se rešavati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.